Menu

Изисквания към файлове

Бързи връзки: Препоръчителен формат на файловете, Цветност, Цветови профили, Резолюция, Шрифтове, Рязане, Линии и тънки елементи, Рамки, Плътен черен цвят, Допълнителни изисквания за визитки

Препоръчителен формат на файловете:

 • PDF - Acrobat версия 5 или 6: позволява контролиране на качеството, а шрифтовете се запазват във векторен формат. Това е универсален файлов формат - генерирането му е възможно от всяка програма, която допуска корекции след подготвянето на файла. За да е коректно подготвен *.pdf файлът, са необходими специални настройки, които можете да получите в офиса ни.
 • PS - PostScript Level 3: удобен е, защото генерирането му е възможно от всяка програма, която допуска вграждане на шрифтове или запазването им във векторен вид. Може да се превърне в *.pdf сравнително лесно. За да е коректно подготвен, са необходими специални настройки и не може да се компресира.
 • EPS - Главната му идея е за шрифтове, които са превърнати в криви, което ги запазва във векторен вариант. Има възможност за превръщане в *.pdf. Неприятното е, че не поддържа компресия.
 • CDR - CorelDraw: позволява контролиране на качеството, а шрифтовете се запазват във векторен формат. Заема малко дисково пространство и има възможност да изпратите файла си по e-mail или на ftp. Задължително е обръщането на всички текстове в криви!
 • TIF - с LZW компресия и без слоеве (Layers): Един от най-разпространените формати за растерни изображения. Не поддържа вектори и степента на компресиране не е голяма.
 • JPG - с настройка на компресията от 7 до 12: удобен е заради възможността за контрол на компресията. Не поддържа вектори. Преценете доколко загубата на качество заради компресията е фатално за поръчката Ви, преди да използвате този формат!
 • Обработката на всички останали файлови формати се заплаща.

Цветност

Всички растерни обекти трябва да са в CMYK или Grayscale (Cropped Bitmap), а всички векторни обекти трябва да са в CMYK, Grayscale или Pantone Coated. В случай, че има елементи, които са в други цветови формати (RGB, други модели Pantone, Lab и др.), тези елементи е възможно да не бъдат отпечатани така, както ги виждате на екрана. Изисквайте проба винаги, когато не сте сигурни в резултата.

Допуска се разпечатване на снимки и проекти и в RGB формат, стига да сте спазили някои основни изисквания при подготовката – не използвайте многократна конверсия RGB->CMYK->RGB, не използвайте RGB в продуктите на Corel, а ако имате такива и искате да ги елиминирате, задължително правете конверсията през менюто Bitmаps->Mode, никога през Convert to Bitmap.

RGB               CMYK

При мониторите цветовият формат е RGB. Образът се получава при смесването на червена, зелена и синя светлина (R-red, G-green и B-blue). При повечето печатащи устройства цветът се получава при наслагване на син, червен, жълт и черен тонер (C-cyan, M-magenta, Y-yellow и K-black). При монитора цветът се получава при смесване на светлинните лъчи, а при печата - при отразяването им от хартията.

Калибрация: Съществуват различни техники за калибриране на монитори. Най-лесният начин да получите добър резултат при печат в нашата цифрова печатница е с помощта на наша разпечатка и сравнението й с файла на Вашия екран. Този метод не е „професионален”, но дава добри резултати и не изисква наемането или купуването на специални устройства за калибрация.

На практика не е възможно образът на Вашия монитор да има 100% съответствие с отпечатъка поради различната интерпретация на цветовете, но може да се постигне много добро съответствие. Важно е файлът, който сравнявате, да е в CMYK, да ползвате професионален софтуер за цветообработка, настроен с подходящ профил и Вашият монитор да е калибриран.

Цветови профили

Цветовите профили, с които Ви препоръчваме да работите, са Euroscale Coated за CMYK, sRGB IEC61966-2.1 за RGB и настройка DotGain 15% за Grayscale и Spot - цветове. Добри резултати се получават и при използването на Coated Fogra39 за CMYK. Ако използвате друг, различен от посочените профил, задължително се консултирайте с оператора, който приема вашата поръчка и изисквайте проба.

Примерни настройки за Adobe Photoshop 7 & CS2, CorelDraw 12 & 15

Резолюция

За да се отпечатат Вашите файлове с добро качество, е важно резолюцията да е около 250-300 dpi (dot per inch). Ако имате текстове в растерен файл, които са около 7 pt или 3 мм, е необходимо резолюцията да е поне 400 dpi.

72 dpi           300 dpi

Забележка: НЕ ПОВИШАВАЙТЕ изкуствено резолюцията на снимки във Вашия софтуер, резултатите не винаги са добри.

Векторен и растерен формат: Векторните елементи се генерират на математически принцип, като са достатъчни началната и крайната точка, за да се пресметнат и другите. За тези елементи резолюцията не е параметър и те могат да се увеличават безкрайно, без това да се отрази на качеството им. Препоръчва се за елементи, за които е важно да са с абсолютно гладък контур. Растерните елементи (снимки и др.) се генерират пиксел по пиксел и всяка промяна на размера им се отразява на качеството на изображението.

Шрифтове

За да се разпечатат Вашите шрифтове коректно, трябва да ги конвертирате в криви. Това действие е за предпочитане пред това да изпращате шрифтовете, които сте използвали. Може да го направите в следните програми: CorelDraw (Меню Arrange->Convert to curves), Adobe Indesign, Macromedia Freehand и др.

Ако програмите, с които разполагате, не Ви позволяват да направите това (Adobe PageMaker, QuarkXpress и др.), трябва да запишете файла в *.eps, да го отворите с някоя от посочените програми и да превърнете текста в криви. Така приготвения файл запишете в *.eps или *.pdf формат.

Рязане

Когато във Вашия проект има фигури, фон или друг детайл, който е необходимо да стига до края на изделието, то трябва при подготовката на файла да увеличите съответния детайл с най-малко 2 мм, за да съответства крайният продукт на Вашия проект. Добър вариант за обозначаване на края на проекта е прозрачната рамка.

Линии и тънки елементи

За да получите добър резултат, най-тънката линия във Вашия проект трябва да е с дебелина не по-малко от 0.25 pt или 0.07 мм. При по-малка дебелина на елементите не бихме могли да гарантираме коректното им отпечатване.

Рамки

Ако във Вашия проект има рамки, то те трябва да бъдат на отстояние най-малко 5 мм от края на изделието. Това е необходимо, за да се подсигури процеса на рязане и Вие да получите най-добър резултат. Дори и в този случай, след рязане, е възможно резултатът да не ви хареса, затова задължително предупредете Вашите клиенти.

Плътен черен цвят

Има проекти, за които е много важно черният цвят да е с голяма наситеност. За да постигнете това, трябва да използвате еднакъв процент C, M, Y, K (например C=30%, M=30%, Y=30%) и 100% черно (C-cyan, M-magenta, Y-yellow, K-black). Ако съставът е само K=100%, може да не се получи достатъчно наситен черен цвят, а при вариант C=100%, M=100%, Y=100%, K=100% върху хартията се нанася прекалено дебел слой тонер, което затруднява последващите довършителни операции (например рязане, ламиниране и сгъване). Обърнете внимание, че C, M и Y трябва да са в еднакъв процент! Това правило е валидно за всички лазерни принтери. Често срещана грешка е ползването на т.нар. „фотошопско черно” – RGB (0,0,0), което при конверсия в CMYK става на (95,83,82,90) или подобно. Поради спецификата на лазерните принтери, този цвят ще изглежда от тъмнокафяв до синкаво-черен, но не и желаният от Вас чисто-черен цвят.

Допълнителни изисквания за визитки

 • за всички видове и размери визитки, трябва да се отпусне по 1 мм фон за рязане от всяка страна (пример - при подаден файл с визитка с размер 8,5 на 5,5 см, готовото изделие ще е с размер 8,3 на 5,3 см);
 • всяка визитка трябва да е оградена само с невидима рамка, за да се запази разположението на обектите вътре;
 • не се приемат за рязане визитки с рамки, близки до ръба (на по-малко от 5 мм), както и с текстове, разположени на по-малко от 4 мм от ръба на визитката;
 • не се приемат за рязане монтажи с кроп-марки (ножове) на всяка визитка (вътрешни кроп-марки);
 • за визитка с размер 9 на 5 см: размер на страницата в CorelDraw - 9,2 на 5,2 см, с разположена в нея една визитка. Когато визитката е двустранна, лицето и гърба се разполагат на две отделни страници.

нагоре